Prawidłowa organizacja placu budowy – wszystko, co warto wiedzieć

Jeśli szukasz skutecznych i efektywnych sposobów na utrzymanie porządku na placu budowy, dobrze trafiłeś. W tym poście na blogu omówimy kilka prostych wskazówek, które pomogą Ci zadbać o prawidłową organizację pracy.

Dlaczego właściwe zagospodarowanie placu budowy jest tak ważne?

Plac budowy to miejsce, w którym wszystkie poszczególne ogniwa muszą ze sobą ściśle współpracować, celem zminimalizowania niebezpiecznych sytuacji oraz kosztownych opóźnień. Odpowiednia organizacja miejsca pracy to zresztą formalny obowiązek kierownika budowy, a przepisy prawa, które to określają, można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Umiejętnie zaplanowana organizacja placu budowy to nie tylko obowiązek i odpowiedzialność. Wiąże się z nią niezliczona liczba zalet, w tym:

  • zmniejszenie odległości, na jaką materiały budowlane muszą zostać przetransportowane,
  • eliminowanie przeszkód w celu ułatwienia szybkiego i bezproblemowego transportu na terenie całego obszaru prac,
  • optymalizacja składowania materiałów pod kątem bezpieczeństwa i zastosowania,
  • ustanowienie środków bezpieczeństwa mających na celu ograniczenie strat materialnych spowodowanych kradzieżą, uszkodzeniem czy marnotrawstwem.

Najważniejsze zasady prowadzenia bezpiecznych robót budowlanych

Celem zapewnienia bezpieczeństwa, wydajności oraz rentowności projektu budowlanego, konieczne jest przestrzeganie ścisłych zasad. Przedstawiamy najważniejsze z nich.

Opracowanie planu budowy

Na początek ważne jest, aby udokumentować swoje cele i opracować harmonogram projektu. Kompleksowy plan organizacji placu budowy powinien obejmować wyczerpującą listę wymaganych zasobów, powiązanych wydatków i zakresu prac. Aby jednak w ogóle rozpocząć inwestycję, w pierwszej kolejności inspektor nadzoru budowlanego musi przeprowadzić kontrolę. Kierownik budowy powinien odpowiednio wcześnie złożyć oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za plan zarządzania bezpieczeństwem i pracą.  Po podjęciu tych kroków i zaakceptowaniu budowy przez inspektora, po 7 dniach można rozpocząć budowę.

Na terenie danego miasta lub gminy prowadzony jest rejestr pozwoleń na budowę, dlatego należy pamiętać, że każda działalność budowlana przeprowadzona bez zgłoszenia jest uważana za samowolę. Skutkuje to nałożeniem wysokiej grzywny, a także nakazem rozbiórki.

Budowa scentralizowanego centrum danych

Jednym z najlepszych sposobów na utrzymanie porządku na placu budowy jest posiadanie scentralizowanego centrum danych. Może to być fizyczna lokalizacja, w której będą przechowywane wszystkie ważne dokumenty, projekty i rejestry, lub system online, do którego każdy członek zespołu budowlanego będzie miał w każdej chwili dostęp.

Oprogramowanie budowlane w chmurze przechowuje wszystkie informacje o placu budowy w jednym bezpiecznym miejscu. Wdrożenie takiego rozwiązania znacznie zwiększy wydajność zespołu i pozwoli na przeprowadzanie prac zgodnie z dokumentacją oraz obowiązującymi w danym miejscu przepisami budowlanymi (w tym zapisami dotyczącymi warunków miejscowych).

Ewidencja zasobów

Jednym z najprostszych sposobów na utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na placu budowy jest oznakowanie wszystkich dostępnych zasobów. Obejmuje ono narzędzia, sprzęt ciężki, maszyny i pojazdy budowlane, materiały, a także tymczasowe ubikacje oraz kontenery sanitarne. Etykietowanie może również pomóc w zapobieganiu wypadkom podczas pracy. Jeśli na miejscu występują jakiekolwiek zagrożenia, upewnij się, że są one również odpowiednio oznaczone, aby wszyscy wiedzieli, jak ich unikać oraz jak postępować w sytuacjach niebezpiecznych.

Oznakowane i widoczne muszą być szczególnie wszystkie elementy sterujące, mające wpływ na bezpieczeństwo pracowników, a także systemy sterowania oraz mechanizmy zatrzymania awaryjnego.

Oznaczenie terenu budowy

Jeśli chodzi o oznakowanie placu budowy, nie można zapominać o tablicach informacyjnych i ostrzegawczych. Zgodnie z polskim prawem każdy projekt budowlany musi być odpowiednio oznaczony (brak tablic może skutkować wysoką karą finansową). Kierownik budowy jest zobowiązany do umieszczenia na terenie budowy lub rozbiórki odpowiedniej tablicy wraz z informacją o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy. Tablicę należy zawiesić w widocznym i bezpiecznym miejscu, aby nie doszło do jej przypadkowego uszkodzenia. Informacje, jakie powinny się na niej znaleźć, to:

  • rodzaj prowadzonych prac budowlanych,
  • numer pozwolenia na budowę wraz z adresem budynku i danymi kontaktowymi,
  • nazwa, adres i dane kontaktowe inwestora,
  • informacje dotyczące osób odpowiedzialnych za roboty budowlane, w tym kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantów,
  • numery kontaktowe do organów takich jak policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe,
  • dane kontaktowe powiatowego inspektora pracy.

Tablice ostrzegawcze powinny informować o wszelkich zmianach w organizacji ruchu, pracach na wysokościach i głębokościach, składowaniu niebezpiecznych materiałów, a także miejscu wjazdu i wyjazdu ciężkich maszyn – pozwoli to sprawniej zarządzać ruchem pieszych i pojazdów w okolicy placu budowy. Dbając o właściwe oznakowanie, można również chronić osoby postronne przed potencjalnymi zagrożeniami.

Ogrodzenie tymczasowe

Organizacja placu budowy powinna oczywiście uwzględniać odgrodzenie terenu w celu wytyczenia obszaru, na którym są prowadzone wszystkie prace budowlane. Jest to obowiązek, który określa art.  22. Prawa budowlanego. Zgodnie z nimi to kierownik budowy jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy i obiektów budowlanych oraz znajdujących się na nich urządzeń technicznych.

Podczas wznoszenia budynku obowiązkowe jest postawienie tymczasowego ogrodzenia, które musi spełniać wymogi BHP i ustalenia projektanta, a dodatkowo być umieszczone w odległości nie mniejszej niż jedna dziesiąta wysokości nieruchomości. Powinno objąć całą działkę, zgodnie z granicami wytyczonymi w planie budowy, a także mieć odpowiedniej długości bramę wjazdową, która pozwoli na  swobodny wjazd samochodami dostawczymi i maszynami budowlanymi. Na budowach najczęściej wykorzystywane są przenośne ogrodzenia z blachy falistej lub ażuru.

Kontenery sanitarne i toalety

Kontenery i toalety przenośne

Na placu budowy należy stworzyć również niezbędne zaplecze sanitarne. W tym celu można wykorzystać toalety przenośne lub kontenery sanitarne – wszystko zależy od ilości dostępnego miejsca, liczby pracowników oraz czasu trwania całej budowy.

Wdrożenie planu gospodarki odpadami

Korzyści z posiadania planu gospodarowania odpadami są dwojakie – osiągnięcie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i oszczędność pieniędzy.  Właściwa identyfikacja rodzajów odpadów wytwarzanych na placu budowy to pierwszy krok do opracowania kompleksowego planu gospodarki odpadami. Znając rodzaje odpadów, możesz opracować dla wszystkich pracowników skuteczną strategię ich redukcji, recyklingu i właściwej utylizacji.

Istnieje kilka metod minimalizowania ilości odpadów wytwarzanych na placu budowy. Pierwszą z nich jest wykorzystanie materiałów przyjaznych dla środowiska, takich jak materiały pochodzące z recyklingu lub zrównoważone, które mogą zmniejszyć zanieczyszczenia i chronić zasoby naturalne. Drugi obejmuje ponowne wykorzystanie lub recykling materiałów tam, gdzie to możliwe – od gruzu budowlanego przez stal po złom i beton.

Ważna jest również właściwa utylizacja odpadów.  Współpraca z lokalną firmą zajmującą się utylizacją ścieków i odpadów może zapewnić zgodność z przepisami oraz bezpieczne usuwanie pozostałości budowlanych. Profesjonalne firmy gwarantują również wywóz nieczystości.

Zapewnij bezpieczeństwo personelowi

Osiągnięcie sukcesu w projekcie budowlanym zależy również w dużej mierze od komunikacji wszystkich zaangażowanych osób. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników jest najwyższym priorytetem i istnieje kilka sposobów na osiągnięcie tego celu. Prowadzenie regularnych rozmów i szkoleń dotyczących bezpieczeństwa może znacznie poprawić bezpieczeństwo na placu budowy. Niezbędne jest również wdrożenie odpowiednich protokołów bezpieczeństwa.

Zdalny monitoring wideo na placu budowy może odegrać kluczową rolę w zapobieganiu kradzieżom. Dzięki ciągłej kontroli osoby odpowiedzialne za ochronę mienia budowlanego będą mogły szybko zidentyfikować potencjalne naruszenia bezpieczeństwa i szybko na nie reagować.

Postępując zgodnie z powyższymi wskazówkami, będziesz na najlepszej drodze do zorganizowania bezpiecznego placu budowy. Sporządź szczegółowy plan robót, zabezpiecz teren ogrodzeniem tymczasowym, oznacz wszystkie zasoby, zachęcaj do komunikacji i wdróż plan gospodarki odpadami, a cała inwestycja przebiegnie sprawnie i, co najważniejsze, zgodnie z przepisami.

Organizacja i bezpieczeństwo placu budowy to priorytet

Jak widzisz, właściwa organizacja placu budowy, choć wydaje się żmudna, wcale nie musi być skomplikowanym procesem. Wdrażając kilka prostych rozwiązań, możesz stworzyć dobrze zorganizowane i bezpieczne miejsce pracy. Priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa na placach budowy jest zresztą kluczem do unikania wypadków i urazów.

Zapewnienie pracownikom i wykonawcom odpowiedniego szkolenia w zakresie bezpiecznych operacji ma w tym kontekście kluczowe znaczenie. Kiedy pracownicy czują się bezpiecznie w swoim środowisku, są bardziej zmotywowani i produktywni.

W ramach organizacji placu budowy istnieje możliwość stworzenia stref socjalnych, szatni bądź jadalni, wykorzystując kontenery biurowe lub kontenery biurowe z łazienką i aneksem kuchennym. Są to kompleksowe i kompaktowe rozwiązania, które sprawdzą się dobrze nawet w przypadku małych i średnich budów. Istnieje także możliwość tworzenia większych i dostosowanych do potrzeb klienta budynków modułowych.

Jeśli zależy Ci na stworzeniu bezpiecznego i dobrze zorganizowanego miejsca pracy, już teraz zapoznaj się z ofertą WC Serwis – firmy, która od 1996 roku świadczy usługi związane z wynajmem ogrodzeń tymczasowychkontenerów sanitarnych i innych konstrukcji niezbędnych na placu budowy. Doświadczeni specjaliści doradzą Ci w wyborze rozwiązań dopasowanych do rodzaju prowadzonych prac i wielkości inwestycji.

2023-05-12T13:11:50+02:00

Kalkulator

zamknij

Kalkulator

Sugerowana liczba toalet

Kategoria

Liczba ludzi

Czas

zamów toaletę online
wynajmij online