Kalkulator

Kalkulator

Sugerowana liczba toalet

Kategoria

Liczba ludzi

Czas

Formularz zamówienia2020-01-10T09:01:17+01:00

Formularz zamówienia

Dane zamawiającego

Przejęcie ryzyka kradzieży lub spalenia toalety przez WC SERWIS za dodatkową opłatą. TakNie

Najemca zobowiązuje się zapewnić dojazd do toalety dla samochodu asenizacyjnego celem obsługi serwisowej. Brak możliwości wykonania obsługi toalety z powodu braku dojazdu do niej nie zwalnia Najemcy z zapłaty za wykonanie obsługi serwisowej.