Gdzie można postawić toaletę przenośną?

Zastosowanie toalet przenośnych

Toalety przenośne znakomicie sprawdzą się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest tymczasowa infrastruktura sanitarna. W zależności od potrzeb i wymagań toalety przenośne stawia się m.in. podczas:

  • imprez masowych: są niezbędnym elementem organizacji tego typu wydarzeń. Powinny być łatwo dostępne dla użytkowników i rozmieszczone w różnych lokalizacjach;
  • pracy na budowie i podczas remontów: pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom dostęp do toalet umieszczonych w pobliżu miejsca pracy, co wynika z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • wydarzeń plenerowych: w przypadku wydarzeń odbywających się w miejscach, gdzie nie ma dostępu do kanalizacji i bieżącej wody, toalety przenośne będą świetną opcją;
  • imprez firmowych: zapewniają wygodę pracownikom i gościom podczas spotkań integracyjnych, konferencji i innych imprez firmowych;
  • wydarzeń sportowych na świeżym powietrzu: imprezy sportowe zazwyczaj przyciągają wielu kibiców, którym trzeba zapewnić odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne;
  • obszarach kempingowych: stawiane przy kempingach, polach namiotowych i podczas festiwali, gdzie dostęp do toalet i bieżącej wody jest utrudniony;
  • stosowania tymczasowych placówek medycznych: zapewniają odpowiednie warunki sanitarne przy punktach szczepień, mobilnych punktach pomocy medycznej itp.;
  • wydarzeń kulturalnych: toalety przenośne rozmieszczone wokół terenu takich wydarzeń, jak np. festiwale filmowe, targi książki, pokazy sztuki itd.

Gdzie ustawić toaletę przenośną?

Wybierając miejsce, w którym docelowo ma stać toaleta przenośna, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Kabina postawiona na twardym podłożu, takim jak kostka brukowa lub asfalt, będzie łatwiejsza w serwisowaniu i nie ulegnie tak szybko zabrudzeniu jak kabiny postawione na ziemi. Toaleta powinna stać na stabilnej powierzchni i nie być wystawiona na działanie silnych powiewów wiatru, ponieważ zbyt silny wiatr może nawet przewrócić toaletę, co spowoduje wylanie się nieczystości ze zbiornika. Warto również zwrócić uwagę, aby kabiny nie znalazły się w bliskim sąsiedztwie ognia, ponieważ przyjazne środowisku tworzywa, z których zostały wykonane, mogą się zająć ogniem. Toalet przenośnych nie należy zastawiać innymi przedmiotami, tak żeby można było swobodnie wejść i wyjść z kabiny. Bardzo ważne jest również wybranie takiej lokalizacji sanitariatów, aby nie został utrudniony ich serwis, czyszczenie oraz demontaż.

Jakie są przepisy dotyczące stawiania toalet przenośnych?

Gdzie można postawić toaletę przenośną, określają przepisy, które mówią o tym, że kabina musi być postawiona 5 metrów od budynku, min. 2 metry od ogrodzenia15 metrów od studni. W niektórych umowach z firmami wynajmującymi toalety przenośne zapisy mogą być jeszcze bardziej restrykcyjne niż te, zawarte w przepisach ogólnych. Wymogi techniczne toalet przenośnych są określone w § 35 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który mówi: Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, doły ustępów nieskanalizowanych oraz urządzenia kanalizacyjne i zbiorniki do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzęcego powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przekrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu.

2024-07-19T14:08:19+02:00

Kalkulator

zamknij

Kalkulator

Sugerowana liczba toalet

Kategoria

Liczba ludzi

Czas

zamów toaletę online
wynajmij online