Organizacja placu budowy

Zaplanowanie budowy to bardzo ważny oraz niezbędny element w procesie przygotowania miejsca, na którym chcemy rozpocząć prace budowlane. Właściwe jego zagospodarowanie ma istotny wpływ na tempo postępu robót, bezpieczeństwo pracowników, jak i nowo powstającego obiektu. Odpowiednia organizacja placu budowy wymagana jest przez przepisy prawa, dlatego też w dzisiejszym wpisie przybliżymy ten temat.

Teren budowy od strony prawnej

Organizacja placu budowy oraz prace polegające na zagospodarowaniu tego miejsca jeszcze przed jej rozpoczęciem, to bardzo ważna kwestia ze względów formalnych. Warto mieć na uwadze, że zgodnie z art. 41.1. Prawa budowlanego, jej rozpoczęcie następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Do prac przygotowawczych zaliczamy:

  • geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie,
  • wykonanie niwelacji terenu,
  • zagospodarowanie terenu budowy wraz z tymczasowymi obiektami,
  • wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej.

Oznacza to, że zagospodarowanie można rozpocząć po uprawomocnieniu decyzji pozwolenia na budowę oraz wypełnieniu niezbędnych przy jej rozpoczęciu formalności, na przykład zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac.

Należy zaopatrzyć się w dziennik budowy, a następnie zarejestrować i opieczętować go w urzędzie, który wydał pozwolenie.

Ogrodzenie i tablica informacyjna

Pierwszy element organizacji to z pewnością ogrodzenie. Powinno mieć ono wysokość minimum 1,5 metra. Jego zadaniem jest przede wszystkim informowanie o odbywającej się budowie, rozgranicza również plac od otoczenia. Na ogrodzeniu warto zawiesić tabliczkę – „Teren budowy, wstęp wzbroniony” lub też inną, podobnej treści.

Nie mniej ważna jak ogrodzenie jest tablica informacyjna. Trzeba niej wypisać następujące dane:

  • co jest budowane,
  • adres działki,
  • numer pozwolenia na budowę,
  • jak nazywa się inwestor,
  • kto jest wykonawcą.

Na takiej tablicy zazwyczaj podaje się również numer telefonu do inwestora lub kierownika budowy. Gotowe, żółte tablice dostępne są w każdym sklepie budowlanym. Warto dodać, że należy ją umieścić w widocznym miejscu.

Podział na strefy

Organizacja placu budowy związana jest z technologią budowy oraz jej możliwościami wynikającymi z wielkości działki. Zajmuje się tym najczęściej pierwszy wykonawca, odpowiedzialny za surowy stan. To właśnie on decyduje o miejscach składowania, dostaw, przygotowania zbrojenia i zapraw w taki sposób, by realizacja budowy była dla niego najwygodniejsza. Musi również zadbać o to, aby nie pojawił się żaden konflikt organizacyjny i technologiczny. Następne ekipy pracują zwykle według zasad wcześniejszej organizacji przestrzeni.

Kierownik budowy

Przed rozpoczęciem prac trzeba podpisać umowę z wykonawcą i ustalić, kto będzie kierownikiem budowy. Kierownik, oprócz licznych obowiązków wykonawczych, musi prowadzić też dziennik. Szczegółowe obowiązki, a także formalne wymogi dotyczące pełnienia tej funkcji określa Prawo Budowlane. Mówi ono między innymi, że kierownik musi sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, a inwestor ma obowiązek tego dopilnować.

Kontenery magazynowe sposobem na składowanie materiałów

Przepisy regulują sposób składowania materiałów budowlanych. Nie mogą one rozprzestrzeniać się poza budowę. Chodzi tutaj na przykład o często spotykane kawałki styropianu „wyfruwające” z placu budowy. Składowany surowiec nie może stykać się z ogrodzeniem ani z budynkiem. Aby skutecznie wszystko zabezpieczyć, warto postawić na kontenery magazynowe. Są pojemne, można w nich przetrzymywać spore ilości potrzebnych materiałów, a także narzędzi. Kintenery sprawdzą się też do aby narzędzia na budowie zabezpieczyć przed złodziejami. Niektóre surowce muszą być chronione przed nasłonecznieniem lub deszczem. Inne należy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach. Dlatego też kontenery magazynowe to element, którego nie może zabraknąć podczas organizacji placu budowy.

Zaplecze sanitarne na budowie – przenośne WC

Pracownicy mają prawo do zaspokajania swoich podstawowych potrzeb w czasie pracy. Jeżeli praca odbywa się na świeżym powietrzu również trzeba zapewnić godziwe warunki, a do nich należy zapewnienie możliwości korzystania z toalety. Do tego celu wykorzystuje się toalety na budowę. Przenośne toalety występują w różnych wersjach. Wszystko zależy od tego jakiego rodzaju wygody chcemy zapewnić pracownikom, oprócz podstawowej funkcji toalety przenośnej. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zapewnić pracownikom dostępną w naszej ofercie toaletę VIP czy LUX. Warto również zaznaczyć, że w zależności od rodzaju i wielkości budowy oraz ilość członków ekipy budowlanej, należy dopasować odpowiedni rodzaj urządzeń sanitarnych. Toalety na budowę są przede wszystkim bardzo wygodne. Można postawić je praktycznie w każdym miejscu i równie łatwo usunąć, kiedy przestaną być potrzebne. To duże ułatwienie, pomagające usprawnić pracę na budowie.

2020-12-11T17:48:22+01:00

Kalkulator

zamknij

Kalkulator

Sugerowana liczba toalet

Kategoria

Liczba ludzi

Czas

zamów toaletę online
wynajmij online