Komunikat w związku z sytuacją epidemiczą w Polsce

Szanowni Państwo,

mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną oraz codziennie informacje o nowych zachorowaniach na terenie kraju, a nadto w trosce o życie i dobro naszych pracowników i kontrahentów, poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje związane z działalnością podmiotów wchodzących w skład grupy WC Serwis w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Firma WC Serwis od przeszło dwudziestu lat świadczy usługi, w ramach których każdego dnia dziesiątki, a obecnie już setki jej pracowników mają kontakt z nieczystościami ciekłymi, przez co zmuszona jest do utrzymywania najwyższych standardów każdego dnia, niezależnie od zagrożenia epidemiologicznego lub jego braku.

Okres rozwoju koronawirusa wymusił podjęcia dodatkowych środków ostrożności w postaci dodatkowej dezynfekcji elementów urządzeń sanitarnych dostarczanych naszym kontrahentów m.in. klamki, dozowniki na mydło itp. Każdy kierowca zachowuje szczególną ostrożność w przypadku kontaktu z drugą osobą, posiada płyn do dezynfekcji rąk po każdym serwisie toalety oraz wszelkie inne środki

 • Dezynfekcja

  • dezynfekcja przystanków
  • dezynfekcja ulic i chodników
  • dezynfekcja koszy na śmieci
  • dezynfekcja terenów przyszpitalnych
  • dezynfekcja ławek ogólnodostępnych
  • i inne…

Firma WC Serwis zobligowana jest ona m.in. do wykonywania okresowego czyszczenia wszystkich swych pojazdów, co wprost wynika z obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, nadto utrzymywania określonych przepisami warunków sanitarnych i BHP na każdej ze swych baz. Zaznaczyć należy, że każda z toalet jest dokładnie czyszczona po jej odbiorze od klienta, a same nieczystości w niej zawarte utylizowane zgodnie z przepisami we właściwej stacji zlewnej. Nieczystości ciekłe nigdy nie są transportowane bezpośrednio w toaletach, a odsysane przez specjalistyczne pojazdy i następnie transportowane bezpośrednio celem ich zrzutu, natomiast puste toalety transportowane są na bazy WC Serwis.

Jednocześnie przypominamy Państwu, iż firma WC Serwis jest w stanie zapewnić Państwu toalety wyposażone dodatkowo w umywalki, jak również same umywalki polowe wolnostojące, których wykorzystanie może w znacznym stopniu utrudnić potencjalne zarażenie się wirusem COVID-19 w związku z podniesieniem standardu higieny w danym miejscu. Wszelkie szczegóły techniczne wraz ze zdjęciami dostępne są dla:

toalety VIP z umywalką
umywalaek mimi

Pragniemy także poinformować, iż mając na względzie dobro Państwa, jak i pracowników WC Serwis na czas trwania stanu epidemii wyłączona zostaje możliwość osobistego potwierdzenia serwisów urządzeń sanitarnych w postaci uzyskania podpisu w wersji papierowej. Jeżeli istnieje konieczność uzyskania takowego potwierdzenia, prosimy o każdorazowe, indywidualne ustalenie warunków współpracy w tym zakresie z Państwa opiekunem handlowym, celem stworzenia odpowiedniego kanału elektronicznego.

Informuje także o możliwości składania oraz opłacania zamówień w pełni online, całkowicie dzięki temu eliminując kontakt drugą osobą https://wcserwis.pl/toaleta/zamow-online/

Dodatkowo prosimy o wybór przez Państwa elektronicznych faktur VAT w miejsce tradycyjnych, papierowych. Ma to na celu oczywiste zminimalizowania rozpowszechnianie się wirusa COVID-19 na jakimkolwiek trwałym nośniku, w tym wypadku kopercie, czy samej fakturze VAT (pozwala to bowiem na wyeliminowanie czynnika ludzkiego w czasie drukowania faktury, jej pakowania, a następnie doręczenia przez listonosza). Celem zmiany wysyłki faktur na elektroniczne w miejsce papierowej, wystarczy przesłanie wiadomości o następującej treści na adres efaktury@wcserwis.pl lub e-faktury@wcserwis.pl

Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznych wystawianych przez podmioty grupy WC Serwis i przesyłanie ich na adres e-mail: …………………………. wystawianych na rzecz:

nazwa firmy lub imię i nazwisko
NIP lub PESEL
adres

Nadto

Liczymy na dalszą współpracę w tym trudnym dla wszystkich okresie.

z należytym poważaniem
WC Serwis

2020-07-27T14:18:27+02:00

Kalkulator

zamknij

Kalkulator

Sugerowana liczba toalet

Kategoria

Liczba ludzi

Czas

zamów toaletę online
wynajmij online