Czym ogrodzić plac budowy?

Wybór odpowiedniego rodzaju ogrodzenia placu budowy zależy od wielu czynników, takich jak m.in. rodzaj prac wykonywanych na placu budowy, czas trwania robót, lokalizacja, przepisy prawne oraz normy bezpieczeństwa. W niektórych przypadkach ogrodzenie placu budowy będzie wymagało większego zaangażowania, np. jeśli klient od razu decyduje się na ogrodzenie stałe, a czasami wszystkie formalności można zrzucić na barki firmy wynajmującej ogrodzenia.

Plac budowy – co to jest?

Plac budowy to obszar przeznaczony do przeprowadzania prac budowlanych, takich jak np. remont lub modernizacja budynków, stawianie nowych budynków, roboty przy infrastrukturze drogowej i inne miejsca aktywności pracowników budowlanych. Znajdują się na nim sprzęty, pojazdy i materiały niezbędne do przeprowadzenia inwestycji oraz w wielu przypadkach również niezbędne dla pracowników zaplecze socjalne. Przed rozpoczęciem robót na działce należy przygotować odpowiedni plan budowy, który pozwoli na optymalną organizację placu budowy. To z kolei przełoży się na wysoką jakość prowadzonych robót i ograniczy niepotrzebne koszty.

Przepisy prawa budowlanego dotyczące ogrodzenia placu budowy

  • Ogrodzenie tymczasowe budowy jest obowiązkowe (określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w Art. 22).
  • Jeśli ogrodzenie nie spełnia wymagań określonych prawnie, inwestor oraz kierownik budowy mogą otrzymać dotkliwe kary finansowe – nawet do 5000 zł.
  • Ogrodzenie terenu budowy powinno mieć minimum 1,5 metra wysokości.
  • Ogrodzenia powyżej 2,2 metra wysokości wymagają zgłoszenia budowy ogrodzenia, na którego rozpatrzenie odpowiednie instytucje mają 21 dni.
  • Należy umieścić ogrodzenie przy wykopach, jeśli ich głębokość jest większa niż 1 m.
  • Materiały budowlane muszą być składowane w odległości co najmniej 0,75 metra od ogrodzenia.
  • W przypadku zagrożenia związanego ze spadającymi przedmiotami z budynku, w którym prowadzone są prace, ogrodzenie musi znajdować się co najmniej w odległości 1/10 wysokości budynku.

Wymagania dotyczące ogrodzenia

Oprócz wymienionych w poprzednim akapicie przepisów prawa, ogrodzenia placu budowy muszą spełniać jeszcze kilka innych warunków, które zagwarantują zgodne prawem postawienie ogrodzenia. Przede wszystkim ogrodzenie musi znajdować się na terenie działki, a nie na jej granicy. Ostre przedmioty, takie jak np. drut kolczasty, nie mogą znajdować się na wysokości mniejszej niż 1,8 metra. Oczywiście konstrukcja ogrodzenia powinna być stabilna i nie stwarzać zagrożenia dla znajdujących się w jej pobliżu ludzi i zwierząt. Zarówno stałe ogrodzenia, jak i te budowane tylko tymczasowo, muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami. W przypadku dużych posesji nie jest wymagane ogrodzenie całej działki, a tylko miejsc, w których prowadzone są prace budowlane.

Czym ogrodzić plac budowy? Popularne typy ogrodzeń

Materiały, z jakich ma zostać wykonane ogrodzenie placu budowy, nie są określone w przepisach. Najważniejsze jest, by była to solidna konstrukcja, która nie zagraża bezpieczeństwu osób znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Wymienia się trzy najpopularniejsze rodzaje ogrodzeń placu budowy. Są to:

  • ogrodzenia ażurowe: stal ocynkowana, z której są wykonane, jest lekka i mobilna, co umożliwia szybkie przenoszenie poszczególnych komponentów ogrodzenia z miejsca na miejsce. Koszt takiego ogrodzenia jest niski, a montaż i demontaż przebiega bardzo szybko.
  • ogrodzenia pełne: wykonane z wytrzymałej blachy odpornej na uszkodzenia i zniekształcenia, dzięki czemu cała konstrukcja jest bezpieczna i stabilna. Całkowicie zasłaniają teren budowy przed wzrokiem osób z zewnątrz. Z tego względu ten typ ogrodzenia jest popularny w przypadku robót z wykorzystaniem drogiego sprzętu, urządzeń i materiałów budowlanych.
  • ogrodzenia OSB: wykonane z płyty OSB, ograniczają roznoszenie kurzu i pyłu. Są doskonałą alternatywą dla ogrodzeń pełnych wykonanych z blachy. Montaż przebiega szybko i wymaga słupów osadzonych w gruncie, które będą podtrzymywać całą konstrukcję.

Ogrodzenie tymczasowe czy stałe – co sprawdzi się na placu budowy?

Budując dom, myślimy nie tylko o bryle budynku, ogrodzie czy ścieżkach, lecz także płocie okalającym posesję. Inwestorzy stają często przed dylematem, czy na początkowym etapie realizacji prac na placu budowy warto instalować konstrukcję stałą, czy też zabezpieczyć działkę na ten czas ogrodzeniem tymczasowym. Choć wydaje się, że konstrukcja tymczasowa to dodatkowe koszty, to często wybór tego rozwiązania pozwala uniknąć potencjalnego ryzyka finansowego związanego z nieprzewidzianymi sytuacjami, takimi jak uszkodzenie stałego ogrodzenia przez sprzęt i maszyny, które każdego dnia poruszają się po placu budowy.

Kupno nowego ogrodzenia czy wynajem?

Jeśli nie chcesz kupować nowego ogrodzenia na czas prowadzonych prac – ani stałego, ani tymczasowego – to istnieje opcja wynajmu ogrodzenia od firm. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ producent ogrodzeń określa rodzaj oraz liczbę elementów, która potrzebna jest do ogrodzenia terenu, a także zajmuje się montażem oraz demontażem ogrodzenia. Ponadto firmy świadczące takie usługi mają zazwyczaj wieloletnie doświadczenie w branży, więc masz gwarancję, że ogrodzenie spełnia wszystkie wymogi prawne oraz nie stwarza zagrożenia dla znajdujących się w pobliżu osób. Oczywiście klient może mieć wpływ na to, jaki rodzaj ogrodzenia placu budowy zostanie wykorzystany i jak duży obszar zostanie ogrodzony.

2024-04-19T10:46:50+02:00

Kalkulator

zamknij

Kalkulator

Sugerowana liczba toalet

Kategoria

Liczba ludzi

Czas

zamów toaletę online
wynajmij online